Over CDO De Rotonde

OVER CDO DE ROTONDE   |   FOTO’S   |   CENTRUMREGLEMENT

Over CDO De Rotonde

 

HTISA
CDO De Rotonde maakt deel uit van de school Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius. Klik hier om te surfen naar de website van HTISA.

Voorbereiden op werk en leven
CDO De Rotonde wil jongeren tot 25 jaar voorbereiden op een succesvolle beroepsloopbaan en op volwaardige deelname aan de maatschappij. In de lessen leggen we daarom de nadruk op technische competenties, maar ook op attitudes die belangrijk zijn voor werk en leven.

Respect voor ieders achtergrond en eigenschappen
In CDO De Rotonde zitten leerlingen en medewerkers van verschillende achtergronden, en met verschillende eigenschappen, talenten en beperkingen. Omgaan met die diversiteit vinden we een uitdaging en een meerwaarde. We willen actief op zoek gaan naar uitwisseling tussen culturen, religieuze overtuigingen, sociaal-economische achtergronden, opvattingen en interesses. Kansengroepen verdienen binnen ons onderwijs bijzondere aandacht.

Opleidingstraject op maat
Op basis van ieders interesses, sterktes en voorkennis wordt een individueel en haalbaar traject uitgetekend. Leerlingen moeten de kans krijgen het vooropgestelde traject op hun eigen leertempo af te werken. Dit betekent niet dat we de lat laag leggen: met een certificaat, een (studie-) getuigschrift of een diploma secundair onderwijs komen jongeren beter gewapend op de arbeidsmarkt.

Intensieve begeleiding
Een intensieve begeleiding vormt de rode draad door onze werking. We willen in de eerste plaats een warm centrum zijn waar leerlingen kunnen thuis komen. Daarnaast willen we de leerlingen ook individueel begeleiden wat betreft hun sociaal-emotioneel functioneren en hun competentieontwikkeling op de school en op de werkplek. In de begeleiding van onze jongeren zijn ook de ouders/voogd, het CLB en de aanbieders van persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten belangrijke partners.

Voltijds engagement
CDO De Rotonde gaat voor een voltijds engagement voor alle leerlingen. Leerlingen die bij de instap in het deeltijds onderwijs nog niet arbeidsrijp zijn, laten we gericht werken aan de ontwikkeling van arbeidsgerelateerde attitudes. We geloven dat de combinatie van leren en werken een belangrijke voorwaarde is voor een zinvol en doelgericht traject. Om jongeren maximale kansen te geven op tewerkstelling, willen we het opleidingsaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. We onderhouden intensieve contacten met werkgevers, werkgeversorganisaties en sectoren.

Een katholieke opvoedingsgemeenschap
De werking van CDO De Rotonde is christelijk geïnspireerd. Vanuit de beide vestigingen leggen we de nadruk op kwaliteitsvol onderwijs, een pedagogische benadering van jongeren en de vorming van de totale persoon. We sluiten ons aan bij het pedagogisch project van Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.